communication

communication
bendravimas statusas T sritis švietimas apibrėžtis 1) žmonių socialinės būties forma, pasireiškianti žmonių santykių užmezgimu ir palaikymu, draugyste, partneryste; 2) keitimasis informacija, patirtimi, jos turtinimas žodiniais ir nežodiniais ženklais (signalais). Bendravimu pradedamas ir baigiamas pedagoginis aktas per pamoką, kitus pedagoginius susitikimus. Bendraujant organizuojama, atliekama ir kontroliuojama veikla vadovaujantis konkrečiais mokymo ar auklėjimo uždaviniais. Bendravimas – savitas žmogaus poreikis. Kai šis poreikis nepatenkinamas, labai išgyvenama. Trūkstant bendravimo, susvetimėja mokiniai ir mokytojai, mažėja domėjimasis mokykla, silpnėja mokymosi motyvacija. Tik realizavus bendravimo funkcijas (pažintines, emocines, reguliacines), galima įveikti šiuos trūkumus. Bendravimas kinta laipsniškai: jis prasideda kūdikio šypsniu 4-ą gimimo savaitę, suintensyvėja paauglystėje, tęsiamas atsakingu intymaus ir visuomeninio gyvenimo bendravimu jaunystėje, brandos metais. Mokykloje tinkamą bendravimą lemia teigiami tarpasmeniniai ir bendruomeniniai santykiai, o tinkamas bendravimas – gražių santykių pamatas. Juos reguliuoja pedagoginė etika, taktas, taisyklės, asmeninis patrauklumas, sąmoningas ir nesąmoningas požiūris į kitus, prieštaravimų sprendimas. Bendravimas – ne tik sėkmingo ugdymo sąlyga, bet ir viso pedagoginio proceso pamatas. atitikmenys: angl. communication vok. Kommunikation rus. общение

Enciklopedinis edukologijos žodynas. 2007.

Игры ⚽ Поможем написать реферат
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • COMMUNICATION — AVANT d’être caractérisée par son histoire, qui va s’accélérant à la fois dans le monde humain et dans la conception que l’homme se fait du monde humain et non humain, c’est par sa nature que la communication est caractérisée. Elle désigne… …   Encyclopédie Universelle

 • communication — com‧mu‧ni‧ca‧tion [kəˌmjuːnˈkeɪʆn] noun 1. [uncountable] the process of exchanging information or ideas: • Because some editors work in San Francisco and others in London, there is a greater need for communication in the decision making process …   Financial and business terms

 • communication — COMMUNICATION. s. f. Action de communiquer, ou l effet de cette action. Communication de biens. Communication de maux. f♛/b] On dit, Donner communication d une affaire à quelqu un, pour dire, Lui faire part de ce qui concerne cette affaire; et de …   Dictionnaire de l'Académie Française 1798

 • communication — com·mu·ni·ca·tion /kə ˌmyü nə kā shən/ n: the expression to another of information or thoughts through speech, writing, or gestures see also confidential communication, privileged communication Merriam Webster’s Dictionary of Law. Merriam Webster …   Law dictionary

 • communication — Communication. s. f. v. La participation que l on donne de quelque chose. Communication de biens. communication de maux. je luy ay donné communication de cette affaire. il en a eu communication. Il signifie aussi, Commerce, familiarité, &… …   Dictionnaire de l'Académie française

 • Communication!!! — Studio album by Leah Dizon Released August 20, 2008 …   Wikipedia

 • Communication — Com*mu ni*ca tion (k[o^]m*m[=u] n[i^]*k[=a] sh[u^]n), n. [L. communicatio.] 1. The act or fact of communicating; as, communication of smallpox; communication of a secret. [1913 Webster] 2. Intercourse by words, letters, or messages; interchange… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • communication — Communication, Communicatio, Participatio, Commercium. Faire communication de la découverte qu aucun a fait de ses complices et compagnons en quelque malice, Indicium edere. Par communication de langage, Commercio sermonis feras populorum linguas …   Thresor de la langue françoyse

 • communication — late 14c., from O.Fr. comunicacion (14c., Mod.Fr. communication), from L. communicationem (nom. communicatio), noun of action from communicare to share, divide out; communicate, impart, inform; join, unite, participate in, lit. to make common,… …   Etymology dictionary

 • communication — [n1] giving, exchanging information, ideas advice, advisement, announcing, articulation, assertion, communion, connection, contact, conversation, converse, correspondence, corresponding, declaration, delivery, disclosing, dissemination,… …   New thesaurus

 • Communication — (v. lat.), 1) die Verbindung zweier Dinge, z.B. einer Stube mit der anderen; daher: 2) (Bauk.), so v. w. Corridor; 3) (Kriegsw.), jede Verbindungslinie zwischen zwei strategisch wichtigen Punkten, z.B. Festungen; 4) alle Verbindungslinien, welche …   Pierer's Universal-Lexikon

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”